כיצד משפיעה צוואה על התכנון הכלכלי העתידי בתא המשפחתי?

כיצד משפיעה צוואה על התכנון הכלכלי העתידי בתא המשפחתי?

אנשים רבים משייכים את עריכת הצוואה - כהליך רלוונטי לביצוע בגיל מבוגר. 

אך למעשה, צוואה הינה חלק בלתי נפרד מהתכנון הכלכלי המשפחתי, ואף מבטיחה את עתידו של דור ההמשך. ממש כשם שרוב האנשים מסדירים את עניין ביטוח החיים והרכוש - חשוב להסדיר את עניין הצוואה. 

לכן, מומלץ לערוך צוואה – כמה שיותר מוקדם, על מנת לא לתת להחלטות הרות גורל להיקבע באופן שרירותי. 

 

במאמר זה אתמקד ביתרונות אותן מעניקה הצוואה, בדרכי הביצוע האפשריות ובחידוש שמציעה האופציה של צוואה הדדית.

 

היתרונות המרכזיים שמעניקה צוואה 

צוואה הינה כלי המאפשר לכל אדם לשלוט כרצונו ברכושו ובנכסיו - גם אחרי פטירתו, ומהווה הגנה כלכלית בשני מישורים:

  1. הגנה כלכלית עבור בן הזוג הנותר בחיים - כיוון שביכולתה למנוע מצב בו הירושה עוברת באופן אוטומטית לצאצאים.
  2. הגנה כלכלית עבור הצאצאים - כיוון שביכולתה למנוע מבן הזוג לשלול את ירושת הילדים.

 

מה קורה בהיעדר צוואה?

ירושה על פי דין מגדירה, כי במותו של אדם עוברים כלל נכסיו, המכונים "עיזבון", ליורשים החוקיים - הנקבעים לפי מעגלי הקרבה המשפחתית (שיטת ה"פרנטלות") - מהקרוב לרחוק. זאת, למעט יוצאים מהכלל המוגדרים בחוק.

בן הזוג (כמוגדר בחוק) יורש את המטלטלין השייכים למשק הבית המשותף, את מחצית חלקו של המנוח בדירת המגורים ששמשה אותם וכן את החלק היחסי מיתרת העיזבון המחלוקות (כמוגדר בחוק) בין קרובי משפחה כמוגדר בחוק.

במקרה בו המנוח לא השאיר אחריו קרובים (כמוגדר בחוק) – יורש בן הזוג את העיזבון כולו.

מסמך הצוואה, לעומת זאת, מקנה לכל אדם שליטה בחלוקת נכסיו – כראות עיניו.

 

האפשרויות לעריכת צוואה התקפה על פי חוק

  1. צוואה בפני עדים – צוואה הנרשמת ונחתמת על ידי שני עדים כשרים מעל גיל 18.
  2. צוואה בפני רשות – צוואה הנרשמת ונחתמת על ידי שופט או רשם או אב בית דין רבני.
  3. צוואת שכיב מרע – לאדם החש כי הוא נוטה למות וטרם ערך צוואה, מותר למבקש משני מקורבים לפרט בפני רשם הירושה את תוכן צוואתו (הדיבר האחרון). במידה והאדם עודו בחיים בתוך חודש מרישום הצוואה – היא בטלה.

 

באלו מקרים תקפה התנגדות לצוואה?

אנשים רבים אינם מודעים לעובדה, כי במקרים מסויימים ניתן להתנגד לצוואה, לדוגמא: 

במקרה של הוכחת ניצול קירבה להשפעה בלתי הוגנת של אחד היורשים על ההורים או במקרה של הוכחת אי כשרות ההורה בעת רישום הצוואה.

על מנת לבדוק היתכנות להתנגדות לצוואה והכנת נטל השכנוע, נטל הבאת הראיות ונטל ההוכחה, מומלץ להתייעץ עם עורך דין מקצועי ובעל ניסיון בתחום דיני משפחה.

 

מהי צוואה הדדית?

"צוואה הדדית" הינה צוואה משותפת לבני הזוג, כאשר שניהם הסכימו לגבי תוכנה. היא מאפשרת לבני הזוג לתאם ירושות, מצב שבצוואה רגילה הינו אסור ואף נחשב עילה לפסילת צוואה.

רישום הצוואה נערך בנוכחות עורך דין, ומטרתה להבטיח איכות חיים לבן הזוג הותר בחיים, ולמנוע חיכוכים מיותרים עם הצאצאים.

 

לסיכום, חשיבותה הגבוהה של הצוואה נובעת מהיותה מעין תעודת ביטוח לעתיד הכלכלי המשפחתי.                                                                   לכן, מומלץ לערוך את מסמך הצוואה בהקדם, בהתייעצות עם עורך דין מקצועי, וחשוב לדעת, כי תמיד ניתן לערוך שינויים במסמך המקורי.