מזונות

מזונות

ביטול חובות מזונות בהוצאה לפועל 

אישה שפתחה תיק בהוצאה לפועל כנגד בעלה לשעבר אך "שכחה" ממנו למשך 10 שנים, הופתעה לגלות באמצעות החלטת רשם ההוצאה לפועל כי עליה לנמק את הסיבות מדוע לא טרחה לסגור את התיק, שבינתיים תפח לסכומים שערורייתיים. 

האישה שלפני עשור מצאה כי בעלה לשעבר איחר בחמישה ימים בתשלום מזונות עבור חודש אחד, פתחה נגד הבעל תיק בהוצאה לפועל.

למרות שהסכום החסר הושלם לאשה על ידי הגרוש, התיק נשאר פתוח והמשיך לצבור חובות לרעתו של הצד שכנגד. 

כאשר אישה המקבלת פסק דין למזונות או החלטה בדבר מזונות זמניים אך הגרוש בעלה אינו משלם לה את הסכום שנפסק לזכותה, היא יכולה לפנות ללשכת ההוצאה לפועל לצורך ביצוע פסק דין למזונות ולנקוט בהליכי פתיחת תיק. במקרה זה, האישה השתמשה בזכות זו מתוך ידיעה כי לאחר פתיחת התיק, לשכת ההוצאה לפועל יכולה לנקוט במספר אמצעים שמטרתם לגרום לבעל לשעבר לשלם את המזונות בהם הוא חייב. בין האמצעים שהלשכה יכולה לנקוט נכללים: הוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ, עיקול המשכורת, כספים אחרים וחסכונות, עיקול רכוש ואף הוצאות פקודת מאסר.

 

חובות שתפחו למאות אלפי ש"ח

שלוש שנים לאחר פתיחת התיק, האישה הודתה בפני ההוצאה לפועל כי גרושה משלם מזונותיו כסדרם, אך לא עשתה מאום למען סגירת התיק. בינתיים עם חלוף השנים תפח החוב ונצבר שלא לצורך. לאחר עשר שנים מיום פתיחת התיק שתפח לממדים של מאות אלפי ש"ח, פנה הבעל לשעבר ובעל החוב, למשרדו של עורך הדין דרור דיין המתמחה בנושאי משפחה ומזונות, בבקשה לנסות לסגור את התיק ולמחוק את חובו.

למשרד ההוצאה לפועל הוגשו באמצעות משרדו של דיין הטיעונים בבקשה המונה 209 עמודים. מעיון בטיעונים התגלה לרשם ההוצאה לפועל כי שלוש שנים לאחר פתיחת התיק האישה הצהירה בפני ההוצאה לפועל כי החייב משלם מזונות כסדרם אך לא נקטה בפעולות לסגירת התיק ולא הגישה לכך בקשות. 

 

החלטה יוצאת דופן

ההחלטה התקבלה על ידי רשם ההוצאה לפועל ללא דיון, רק בעקבות הבקשה ממשרדו של דיין והיא כללה: מחיקת חובותיו של הגבר ששילם כל חייו לגרושתו אך פעם אחת איחר בחמישה ימים.

הרשם קבע כי יש לאפס את החוב ולמחוק אותו. על האישה הוטל לנמק תוך עשרה ימים מדוע לא פעלה משך כל השנים והניחה לתיק לצבור חובות ללא צורך. כמו כן, הוטל על האישה באופן נדיר ויוצא דופן לשלם את הוצאות בית המשפט.

החלטה על ביטול הליכים וחיוב הצד הזכאי בתשלום ההוצאות, מתקבלת בהוצאה לפועל במקרים נדירים. ניתן ואפשרי לבטל הליכי הוצאה לפועל שהחלו להינקט כנד החייב, אך הגשת בקשה לביטול והכנת הטיעונים, הם סיפור מורכב הדורש התייחסות מתאימה של עורך דין, בכדי לקבל את התוצאות הטובות ביותר.