נקודות מרכזיות בהפחתת מזונות בעקבות משמורת משותפת

נקודות מרכזיות בהפחתת מזונות בעקבות משמורת משותפת

משמורת יחידנית מול משמורת משותפת 

כאשר בני זוג, בעלי ילדים משותפים, עוברים הליך גירושין - ביכולתם לבחור בין 3 אפשרויות באשר להסדר הילדים - בן זוג אחד שהינו משמורן (בעל המשמורת על הילדים), משמורת משותפת במסגרתה שני ההורים מוגדרים כמשמורנים או משמורת מפוצלת במסגרתה לכל ילד מוגדר הורה משמורן יחידני. במאמר זה אעסוק באפשרות הראשונה והשנייה. במידה ובוחרים באפשרות הראשונה - החוק קובע שבן הזוג הלא משמורן משלם אחת לחודש דמי מזונות לבן הזוג המשמורן. כידוע, תשלום דמי המזונות נועד לסייע בטיפול וגידול הילדים בכל מישורי החיים ולהקל על ההוצאות הכספיות הכרוכות בכך (תזונה, ביגוד, הנעלה, טיפול רפואי וכדומה). לאחרונה, מצטמצמת הנטייה למתן משמורת מלאה על הילדים לאם (כפי שהיה מקובל בעבר), לטובת האפשרות השנייה - פסיקת משמורת משותפת לשני הצדדים.

 

סמכות משפטית בעניין מזונות

בית הדין הרבני והן בית המשפט לענייני משפחה מוגדרים כערכאות המוסמכות לדון בעניין משמורת ילדים קטינים. על פי עקרון הכבוד ההדדי בין הערכאות, כל תיק נדון בערכאה הראשונה אליה הוגשה התביעה למשמורת (ראה מאמר מרוץ הסמכויות). לכן, חשוב לקיים התייעצות מקדימה עם עורך דין מקצועי הבקיא בענייני משמורת ילדים.  

 

מתן מזונות במשמורת משותפת

חובת מתן מזונות, הינה דין בעל חשיבות עליונה בהלכה העברית, המתקיים גם כאשר ההורים מסכימים על משמורת משותפת על ילדיהם. עם זאת, משמעותה של משמורת משותפת ניכרת הן בחלוקה שיוויונית בזמני שהיית הילדים אצל הוריהם והן מתבטאת בשינוי גובהם של המזונות. במסגרת משמורת משותפת האב משלם לגרושתו, בדרך כלל, מזונות המופחתים ב 25% מסכום המזונות שהיה נקבע במידה והאם הייתה מקבלת משמורת בלעדית.

 

כיצד נקבע סכום המזונות?

כאשר ההורים מעוניינים במשמורת משותפת - חלוקת זמן בהסכמה לצורך השגחה, שמירה וטיפול בילדים המשותפים - עליהם להוכיח את קיומם של מספר תנאים: מסוגלות ומחוייבות של שניהם לטפל בו, לגדלו ולדאוג לרווחתו הנפשית והבריאותית, מגורים בסמיכות גאוגרפית זה לזו, ניידות, זמינות ואספקת מקום המקנה לילדים פרטיות - במהלך מחצית הזמן בו ישהו במחיצתו של כל אחד מההורים. פסיקת המזונות נגזרת משקלול של מספר פרמטרים: הכנסת ההורים, ההוצאות השוטפות וגובה ההכנסה הפנויה. וההסכם הנחתם לגבי משמורת משותפת בין בני זוג דרוש אישור מטעם בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה, על מנת להעניק לו תוקף פסק דין.  

 

ממה צריך להיזהר במשמורת משותפת?

הליך הגירושין הינו תקופה מורכבת ומרובת לחצים רגשיים הן לבני הזוג והן לילדיהם, ותוצאותיה משפיעות על עתידם הכלכלי של בני המשפחה. לעיתים, אחד הצדדים יגיש תביעה למשמורת משותפת כאשר טובתו האישית (ולא טובת הילדים) עומדת לנגד עיניו. זאת מתוך ניסיון להפעיל על בן או בת הזוג לחץ רגשי ולחייב הפחתה משמעותית בתשלום המזונות או מתוך ניסיון לנצל את אופציית המשמורת המשותפת כאלמנט שיגרום לצד להסכים לפשרה במחלוקות כספיות או בזכויות אחרות. על מנת לוודא כי מטרת המשמורת המשותפת הינה חיובית ואינה מהווה "נשק" המופנה כנגד אחד מבני הזוג, מומלץ לקיים התייעצות דיסקרטית וייעוץ מקצועי על ידי עורך דין המתמחה בדיני משפחה, כדי למזער נזקים ולקחת בחשבון את כל ההשלכות האפשריות מתנאי ההסכם.